Maharashtra District Court Bharti [5793 जागा] जिल्हा सत्र न्यायालय भरती

Maharashtra Bombay High Court released advertisements in different districts and announced the District Court Bharti for various vacancies. There are a total of 5793 posts released in 35 districts. The 5793 vacancies were published for Junior Clerk, Peon/ Hamal and Stenographer (Grade-3) in the notification of Maharashtra District Court Recruitment.

Interested and Eligible candidates apply for Maharashtra District Court Bharti before the last date. The last date to apply is 18th December 2023. The Online application link is activated. The job location is Maharashtra. Applicants read the notification first and then apply. All details are given below, don’t forget to check out the advertisement PDF.

Maharashtra District Court Bharti

Organization Name:Maharashtra Bombay High Court
Post Name:Stenographer (Grade-3), Junior Clerk and Peon/ Hamal
Total Post:Stenographer (Grade 3), Junior Clerk and Peon/ Hamal
Job Location:All Maharashtra
Last Date to Apply:18th December 2023
Maharashtra District Court Bharti 2024

Apply Method District Court Recruitment 2024

 • इच्छुक व पात्र उमेदवाराने अर्ज करायचे आहे.
 • अर्ज करण्या अगोदर जाहिरात वाचावी.
 • अर्ज हा आपल्या जिल्ह्यानुसार करायचे आहे.
 • अर्जाची पद्धत ओन लाईन आहे.
 • अर्जाची शेवटची दिनांक 18 डिसेंबर 2023 आहे.
 • अर्जाची शुल्क फी ओन लाईन भरायची आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती हि अचूकपणे भरावी.
 • अधिक माहिती साठी जाहिरात वाचावी.

District Court Bharti Vacancy 2024

पदांचे नावएकूण जागानिवड यादीप्रतिक्षा यादी
शिपाई/हमाल15841266318
लघुलेखक (ग्रेड-3)714568146
कनिष्ठ लिपिक34952795700

Education Qualification District Court Recruitment

पदांचे नावशैक्षणिक पात्रता
शिपाई/हमालउमेदवाराकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी असणे गरजेचे आहे.
लघुलेखक (ग्रेड-3)उमेदवाराकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी असायला पाहिजे.
कनिष्ठ लिपिकफक्त 7 वी उत्तीर्ण असणे.

District Court Recruitment Application Fees

 • For Open Category: Rs. 1000/-[One Thousand Rupees]
 • For Reserved Category: Rs. 900/-[Nine Hundred Ruppes]

Salary for Maharashtra District Court Recruitment

 • Stenographer (Grade 3): RS. 38600-122800/- month
 • Junior Clerk: Rs. 19900-63200/- month
 • Peon/ Hamal: Rs. 15000-47600/ month

Age Limit for Bombay High Court Bharti

 • Candidates must be 18 years to 38 years old.
 • The reserved category has 05 years of relaxation.